click here

Pellot

Kiinteistöön kuuluu peltoa 12,6 ha tukikelpoista peltoa. Pellot on salaojitettu ja ne soveltuvat hyvin esimerkiksi erikoiskasvien viljelyyn. Tilalla on kaikki peltoviljelytilan tukioikeudet. Pellot ovat yhdessä palassa, mutta tie katkaisee 0,82 ha eri lohkoksi. Pellot rajoittuvat talouskeskukseen. Kuvassa jokeen rajoittuva pala on maatilan talouskeskuksen pihapiiri (0,84 ha).  Talouskeskuksen ja pellot muodostavat sellaisen maatilakokonaisuuden, jolla on mahdollisuus saada toimintaan erilaisia Eu tukia.

 

Kotipala kopio

 Karttaote MML:n ohjelmasta

Metsää on 38,6 ha. Metsänhoitoyhdistyksen laatimasta arviokirjasta selviää puuston määrä, suojeltavat kohteet ja metsänhoidon tilanne. Omistajat voivat myydä myös metsät, jos ostaja haluaa ostaa maatilan kokonaisuutena.

Metsäarvion mukaan metsän arvo on 102.000

Saturday the 28th - Custom text here - Powered by HostAfford